De Toe-Doe-Dagen (buitengewoon binnen netwerken)

Tijdens de Toe-Doe-Dagen geldt het gezegde: ‘wie goed doet, goed ontmoet’.

Een maatschappelijk of cultureel samenwerkingsverband legt een vraagstuk voor, dat voor hen van grote importantie is. In vier fasen wordt dit vraagstuk onder de loep genomen en uitgewerkt in concrete stappen.

Winst voor de deelnemers:

Omdat alle deelnemers openstaan voor de visie en inzichten van elkaar, komen zij tot inzichten waar zij (ieder voor zich) nooit op waren gekomen. Op een Toe-Doe-Dag vergroten zij daarmee hun inzicht en creatief talent en en-passant wordt ook hun netwerk vergroot met intermenselijke evenknieën.

Een Toe-Doe-Dag.

Een Toe-Doe-Dag wordt opgedeeld in 4 fasen.

In de eerste fase gaat het om inventarisatie.

loupe

Nauwgezet wordt het vraagstuk geïnventariseerd en beredeneerd naar oorzaak en gevolg.

In de tweede fase gaat het om creatie.

puzzel

Alle mogelijke oplossingen en varianten worden hier bedacht. De vrije geest wordt hier geprikkeld.

In de derde fase gaat het om combinatie en extrapolatie.

blokken stapelen

Dit gebeurt in een geanimeerde plenaire sessie.

De vierde fase draait om implementatie.

tandwiel

Een aantal deelnemers gaan met de  vraagsteller om tafel, om de beste ideeën van de dag te vertalen in concrete stappen. Alle andere deelnemers vertalen het thema en de bedachte oplossingen naar toepasbaarheid in hun eigen onderneming.

Het uitgangspunt is dat iedere toe-doe-dag en voor iedereen er als individu toe doet, evenals het collectief va de dag en zeker niet op de laatste plaats: de vraagsteller, die met de ingebrachte vraag bijgedragen heeft aan de intellectuele en creatieve verrijking van allen.

 

Overige informatie:

De eerste Toe-Doe-Dag zal plaatsvinden in het najaar van 2018.

Daarna zullen er naar verwachting 2 tot 4 Toe-Doe-Dagen per jaar worden ingepland.

Alle participanten worden uitgenodigd om zich in te schrijven voor een Toe-Doe-Dag.

Daarbij geldt een maximum van 54 deelnemers per Toe-Doe-Dag.

Ondernemende mensen die graag geïnformeerd willen worden over een Toe-Doe-Dag , kunnen zich aanmelden als participant en krijgen een persoonlijke pagina op de website (onder participanten).

Voor inschrijving als participant geldt een vrijwillige bijdrage. Hiermee ondersteunen de participanten de organisatie van Impulsgroep in het realiseren van de Toe-Doe-Dagen.

Een andere vorm van ondersteuning is mogelijk door het interesseren van samenlevingsgerichte organisaties of instellingen, om vraagstukken aan Impulsgroep voor te leggen.

 

Info over een Toe-Doe-Dag:

Aanvang 09.00 uur – afsluiting 16.00 uur.

Kostprijs: € 125,00 exclusief BTW per deelnemer. (Inclusief koffie, thee, uitgebreide lunch en een proost bij afsluiting)

Voor meer informatie, mail naar herman@impulsgoep.com.

De actuele planning van de Toe-Doe-Dagen

Inschrijving als participant

 

Neem contact op om:

 

Je aan te melden als gast op één van onze Impulsavonden.

 

Deelnemer te worden van de impulsavonden.

 

Deel te nemen aan één van de aankaartdagen.

 

Gewoon een keer met elkaar van gedachten te wiselen.